Översikt

Samverkan Stockholmsregionen drivs gemensamt av ca 40 samhällsaktörer i Stockholmsregionen. Målet är att tillsammans arbeta för en trygg, säker och störningsfri region. Aktörerna utvecklar samverkan genom att:

  • öka kunskapen och förståelsen om varandras verksamheter
  • skapa gemensamma forum och arbetssätt
  • ta fram gemensamma rutiner och metoder
  • utveckla befintliga och nya verktyg

Det gemensamma utvecklingsarbetet sker dels genom projekt inom aktuella områden där behov av utveckilng finns, dels inom ramen för fastställda temaområden, till exempel övning, utbildning, kommunikation, säkerhetsskydd.
 

Pågående projekt

Avslutade projekt

Regionalt ramverk för samordnad planering och koordinerade beslut

Regionalt ramverk för samordnad planering och koordinerade beslut

Satsningen i programmet ska stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i den starkt expansiva Stockholmsregionen. Ti…

Samordnad planering

Samordnad planering

För att kunna förebygga och minimera oönskade effekter vid olika typer av händelser är det viktigt att aktörerna samordnar planeringen. Exempelv…

Teknik och ledningsstöd

Teknik och ledningsstöd

Parallellt med att aktörerna utvecklar samverkansprocesserna pågår ett projekt som syftar till att ge aktörerna ett bra teknik- och ledningsstöd …

Vardagssamverkan

Vardagssamverkan

Alla aktörer ser fördelar med att effektivisera samverkan mellan ledningscentraler i den dagliga verksamheten. Försöken i skarp driftsmiljö har r…

Omvärldsbevakning och informationsdelning

Omvärldsbevakning och informationsdelning

En aktiv omvärldsbevakning och informationsdelning gör att aktörerna kan upptäcka händelser tidigt och initiera en samverkan. Gemensamma forum, a…

Samlad lägesbild och gemensam analys

Samlad lägesbild och gemensam analys

Ett mål med satsningen är att stärka den regionala förmågan att i ett så tidigt skede som möjligt kunna ta fram underlag för att fatta koordin…

Snabba resultat

Snabba resultat

I projektet Snabba resultat identifierade aktörerna 26 ”quick wins”. Det var förslag på enklare åtgärder som snabbt kan förbättra samverkan…

Utveckling av samverkansprocesser

Utveckling av samverkansprocesser

De största möjligheterna att effektivisera samverkan mellan aktörer är i det inledande skedet av en händelse. Genom att ”göra rätt från bör…

Mätbara effekter

Mätbara effekter

Syftet med projektet Mätbara effekter var att ta fram förslag på metoder för att mäta samhällets förmåga att samverka för att upprätthålla …

Förstudie sekretess och lagstiftning

Förstudie sekretess och lagstiftning

En vedertagen bild är att sekretesslagstiftningen begränsar möjligheterna att samverka. Projektet Förstudie sekretess och lagstiftning visar att d…

Utvärdering och lärande

Utvärdering och lärande

Att dra lärdomar från samverkan vid olika typer av händelser, är en viktig del i arbetet med att löpande stärka förmågan att samverka effektiv…

Regional samverkansövning 2018

Regional samverkansövning 2018

25 april genomförde aktörerna Samverkan Stockholmsregionen en regional samverkansövning - övning Markus. Syftet med övningen var att öva och utv…