Foto: Tobias Ohls
Temaöversikt

Teknik och ledningsstöd

Parallellt med att aktörerna utvecklar samverkansprocesserna pågår ett projekt som syftar till att ge aktörerna ett bra teknik- och ledningsstöd för ledning och samverkan. Ett arbete pågår med att inventera befintliga system.

Syftet med projektet är att:

  • inventera hur aktörerna använder befintliga system för ledning och samverkan
  • definiera aktörernas behov av gemensamma teknik- och ledningsstöd
  • ta fram förslag på hur samverkan kan bli mer effektiv genom att exempelvis utveckla eller använda befintliga system mer effektivt eller utveckla nya system

Projektet omfattar stöd för informationsdelning, samlade lägesbilder, gemensamma analyser och samordnad planering. Projektet drivs gemensamt av aktörerna i nära samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Projektet startade i november 2012 och pågår till och med 2014.