Foto: MSB
Temaöversikt

Samordnad planering

För att kunna förebygga och minimera oönskade effekter vid olika typer av händelser är det viktigt att aktörerna samordnar planeringen. Exempelvis inför demonstrationer, festivaler och idrottsevenemang. Då minskar risken att det uppstår störningar och olyckor. Projektet Samordnad planering har lett till förslag på utveckling av forum för planering.

Maria Nichani, avdelningschef Trafikledning Öst/Stockholm|Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Gemensamma forum är ett fundament för samverkan. En god planering i vardagen minskar riskerna att det ska uppstå störningar och inträffa olyckor plötsligt. Maria Nichani, avdelningschef Trafikledning Öst/Stockholm

En bra samordnad planering mellan samhällsaktörer minskar risken att störningar uppstår. Därför ville aktörerna ha en övergripande bild av de forum som används för planering inför olika typer av händelser, främst inför åtgärder i trafiken och inför större evenemang.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att kartlägga och analysera gemensamma forum som aktörerna använder för planering. 

Målet är en mer effektiv samordnad planering mellan aktörerna.

Resultat

Projektet avslutades hösten 2013 och resulterade i ett antal förslag till åtgärder.

På kort sikt:

  • Tydliggöra syfte och mål med befintliga forum.
  • Kalla deltagare utifrån funktion och mandat för att säkerställa att rätt frågor hanteras av rätt personer i det specifika forumet.
  • Ta fram metodstöd för att utveckla befintliga forum.

På längre sikt:

  • Skapa rutiner för att återföra information från gemensamma forum till den egna organisationen.
  • Ta fram en gemensam förteckning över forum för planering.
  • Utifrån modellen för regional samverkan, beskriva forumens samverkansnivå och specifika fokus.
  • Utse ”pilotforum” för att testa beslutade åtgärder.

Du kan läsa mer om resultatet i projektrapporten som finns på denna sida under Dokument.