Foto: Göran Fält, Trafikverket
Temaöversikt

Samordnad kriskommunikation

Målet med kommunikationen vid regional samverkan är kunna ge relevant, korrekt och snabb information till allmänheten och att kommunikationen ska ge effekt i hanteringen av en samhällsstörning eller kris. Därför har aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen utvecklat former för effektiv samverkan för att kunna samordna kommunikationen, vid samhällsstörningar och i krissituationer.

Kommunikationen ska vara en integrerad del i regional samverkan och kunna ge effekt i krishanteringen. Därför utvecklar vi tillsammans metoder för att kunna kommunicera samordnat. Inger Frendel, kommunikationskoordinator

Det övergripande målet för det kommunikationsarbetet inom Samverkan Stockholmsregionen är att aktörerna i Stockholmsregionen ska kommunicera samordnat vid olika typer av störningar, olyckor och kriser som inträffar i regionen. Det omfattar kommunikationen mellan berörda aktörer men också kommunikationen med allmänhet, media och andra organisationer. Varje aktör ansvarar för den egna information men före, under och efter samhälllsstörningar är det av stor vikt att kommunikationen är samordnad för att få effekt i krishanteringen och för att upprätthålla förtroendet för samhällets åtgärder.

Under 2015 drevs projektet Information och kriskommunikation som resulterade i gemensamma utgångspunikter för kommunikationen och en gemensam kommunikationsprocess för regional samverkan. Då las också grunden för regionala kommunikatörsnätverk för att inrikta det gemensamma kommunikationsarbetet och för att utveckla metodik och rutiner. Kommunikatörsnätverken, där alla aktörer i regionen representeras, har idag en aktiv samverkan, dels genom ett proaktivt utvecklingsarbete och förberedande kommunikation/budskap i vardagen, dels genom en nära samverkan vid en inträffad samhällsstörning.