Temaöversikt

Förstudie sekretess och lagstiftning

En vedertagen bild är att sekretesslagstiftningen begränsar möjligheterna att samverka. Projektet Förstudie sekretess och lagstiftning visar att det snarare handlar om bristande kunskaper i tillämpningen och behov av utbildning.

Syftet var att utifrån gällande sekretesslagstiftningar:

  • identifiera möjligheter och begränsningar för att dela information mellan aktörer
  • identifiera eventuella behov av ändringar i författningar för att kunna samverka mer effektivt
  • ta fram förslag till fortsatt arbete hur aktörerna kan tillämpa lagstiftningen

Resultatet ligger till grund för ett fortsatt arbete, t.ex.:

  • utbildningsinsatser för att öka kunskapen om sekretesslagstiftning
  • utveckling av metoder och teknik för att dela information effektivt
  • gemensamma rutiner för att tillämpa lagar och regler

I projektet Vardagssamverkan har resultatet från förstudien tillämpats i praktiska försök. Det har gett ytterligare underlag till arbetet med att effektivisera samverkan mellan ledningscentraler med stöd av sekretesslagstiftningen.