• Vi lär av varandra

  Kunskapen finns hos aktörernas medarbetare. Genom att träffas och lära av varandra och genom att öva tillsammans, höjer vi förståelsen kring roller, ansvar och behov samt skapar förtroende och tillit. 

 • Stockholmsregionen växer

  Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar. Det ställer ökade krav på att resurserna används mer effektivt för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
 • Vi blir bättre tillsammans

  För att kunna hantera störningar, olyckor och kriser effektivt behöver vi samverka. Vi utgår från händelser i vardagen när vi utvecklar samverkan och bygger en krisberedskap.

  Foto: Storstockholms brandförsvar
 • Vårt mål

  Vårt mål är att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle och bra framkomlighet - i vardag och kris.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Kalender -Gemensamma aktiviteter

 • 20-21 mar - Övning SAMÖ F 2018
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför en nationell samverkansövning på temat civilt försvar. Det är en tvärsektoriell övning med aktörer på främst regional och nationell nivå.
  Kontakt för mer info:
  Bengt Wijkström, Länsstyrelsen, bengt.wijkstrom@lansstyrelsen.se

  2018-03-20 -

 • 22 mars - Utbildning i regional samverkansstab (FULLTECKNAD)
  Utbildning i Regional samverkansstab
  Johannesräddningscentral - Lokal DUX
  2018-03-22 - 13:00

 • 26 mars - Utbildning Rakel - Sepura
  Utbildning i Rakel Information och anmälan:
  https://goo.gl/forms/i0SurjKZmb7Lnq062
  Länsstyrelsen, Regeingsgatan 66, lokal Rival
  2018-03-26 - 09:00

 • 26 mars - Utbildning Rakel - Cassidian
  Utbildning i Rakel Information och anmälan:
  https://goo.gl/forms/i0SurjKZmb7Lnq062
  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal Rival
  2018-03-26 - 13:00

 • 27 mars - Utbildning Rakel - Motorola
  Utbildning i Rakel Information och anmälan:
  https://goo.gl/forms/i0SurjKZmb7Lnq062
  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal Rival
  2018-03-27 - 09:00

 • 27 mars - Utbildning Rakel - Sepura/Cassidian
  Utbildning i Rakel Information och anmälan:
  https://goo.gl/forms/i0SurjKZmb7Lnq062
  Länsstyrelsen, Regeringgatan 66, lokal Rival
  2018-03-27 - 13:00

 • 28 mars - Utbildning i regional samverkansstab (FULLTECKNAD)
  Utbildning i Regional samverkansstab
  Johannesräddningscentral Lokal DUX
  2018-03-28 - 13:00

 • 17 april - Introduktionsutbildning regional samverkan
  Introduktionsutbildning i regional samverkan vid samhällsstörningar
  Tid: 17 april kl 08.30-15.00
  Plats: Lokal centralt i Stockholm (meddelas senare)
  Information och anmälan (klicka på länk):
  https://goo.gl/forms/uaQuC5Vn3a3XZny43

  2018-04-17 - 08:30

 • 25 april - Regional samverkansövning Markus
  25 april genomförs den regionala samverkansövningen Markus, med deltagande av aktörer i Samverkan Stockholmsregionen.

  Information om övningen på SSR:s hemsida

  2018-04-25 - 09:00

Visa hela kalendern