• Vi lär av varandra

  Kunskapen finns hos aktörernas medarbetare. Genom att träffas och lära av varandra höjer vi förståelsen kring roller, ansvar och behov samt skapar förtroende och tillit. 

 • Stockholmsregionen växer

  Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar. Det ställer ökade krav på att resurserna används mer effektivt för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
 • Vi blir bättre tillsammans

  För att kunna hantera störningar, olyckor och kriser effektivt behöver vi samverka. Vi utgår från händelser i vardagen när vi utvecklar samverkan och bygger en krisberedskap.

  Foto: Storstockholms brandförsvar
 • Vårt mål

  Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle med bra framkomlighet

  I vardag och kris

  I en växande storstadsregion

  Nu och i framtiden

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Kalender -Gemensamma aktiviteter

 • WIS utbildning
  Anmälan http://goo.gl/forms/MF8f4wMMksYnku7C2
  Dator och fungerande inloggning i WIS med lägst redaktörsbehörighet är nödvändigt för att kunna delta i utbildningen.
  Länsstyrelsens konferensavdelning, Regeringsgatan 66, plan 4, Rival, Stockholm
  2016-10-26 - 08:30

 • WIS utbildning
  Anmälan http://goo.gl/forms/MF8f4wMMksYnku7C2
  Dator och fungerande inloggning i WIS med lägst redaktörsbehörighet är nödvändigt för att kunna delta i utbildningen
  Länsstyrelsens konferensavdelning, Regeringsgatan 66, plan 4, Rival, Stockholm
  2016-10-26 - 13:00

 • WIS utbildning
  Anmälan http://goo.gl/forms/MF8f4wMMksYnku7C2
  Dator och fungerande inloggning i WIS med lägst redaktörsbehörighet är nödvändigt för att kunna delta i utbildningen
  Länsstyrelsens konferensavdelning, Regeringsgatan 66, plan 4, Rival, Stockholm
  2016-10-27 - 08:30

 • WIS utbildning
  Anmälan http://goo.gl/forms/MF8f4wMMksYnku7C2
  Dator och fungerande inloggning i WIS med lägst redaktörsbehörighet är nödvändigt för att kunna delta i utbildningen
  Länsstyrelsens konferensavdelning, Regeringsgatan 66, plan 4, Rival, Stockholm
  2016-10-27 - 13:00

 • Regional chefsgrupp + Regional samordningsgrupp
  Spelövning "attentat och tidskritiska händelser med Regional Chefsgrupp + Regional Samordningsgrupp.

  2016-11-10 - 09:00

Visa hela kalendern