• Vi lär av varandra

  Kunskapen finns hos aktörernas medarbetare. Genom att träffas och lära av varandra höjer vi förståelsen kring roller, ansvar och behov samt skapar förtroende och tillit. 

 • Stockholmsregionen växer

  Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar. Det ställer ökade krav på att resurserna används mer effektivt för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
 • Vi blir bättre tillsammans

  För att kunna hantera störningar, olyckor och kriser effektivt behöver vi samverka. Vi utgår från händelser i vardagen när vi utvecklar samverkan och bygger en krisberedskap.

  Foto: Storstockholms brandförsvar
 • Vårt mål

  Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle med bra framkomlighet

  I vardag och kris

  I en växande storstadsregion

  Nu och i framtiden

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Kalender -Gemensamma aktiviteter

 • 8 jan - CBRNE-utbildning

  Polisen
  2018-01-08 -

 • 15 jan - CBRNE-utbildning

  Polisen
  2018-01-15 -

 • 22 jan - CBRNE-utbildning

  Polisen
  2018-01-22 -

 • 30-31 jan Statsbesök

  2018-01-30 -

 • 8 feb - ETG-övning Arlanda

  Arlanda flygplats
  2018-02-08 -

 • 12-16 feb - NISÖ 2018 (Länsstyrelsen, Landstinget m fl)
  NISÖ 2018 är en nationell simuleringsövning med motspel och fokuserar på informationssäkerhet. Under övningen utsätts samhällsviktig verksamhet för svåra påfrestningar. Scenariot omfattar kritiska beroenden inom sektorerna energi, transport, information och kommunikation samt hälso- och sjukvård.
  Kontaktperson: Staffan Gröndahl, Länsstyrelsen, 010-223 12 45, staffan.grondahl@lansstyrelsen.se

  2018-02-12 -

 • 13 feb - ETG-övning Arlanda

  Arlanda flygplats
  2018-02-13 -

 • 20 feb - ETG-övning Arlanda

  Arlanda flygplats
  2018-02-20 -

 • 20-21 mar - Övning SAMÖ F 2018
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför en nationell samverkansövning på temat civilt försvar. Det är en tvärsektoriell övning med aktörer på främst regional och nationell nivå.

  2018-03-20 -

Visa hela kalendern