• Vi lär av varandra

  Kunskapen finns hos aktörernas medarbetare. Genom att träffas och lära av varandra och genom att öva tillsammans, höjer vi förståelsen kring roller, ansvar och behov samt skapar förtroende och tillit. 

 • Stockholmsregionen växer

  Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar. Det ställer ökade krav på att resurserna används mer effektivt för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
 • Vi blir bättre tillsammans

  För att kunna hantera störningar, olyckor och kriser effektivt behöver vi samverka. Vi utgår från händelser i vardagen när vi utvecklar samverkan och bygger en krisberedskap.

  Foto: Storstockholms brandförsvar
 • Vårt mål

  Vårt mål är att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle och bra framkomlighet - i vardag och kris.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Kalender -Gemensamma aktiviteter

 • 28 aug - PK 3 (Planeringskonferens övning Havsörn)

  Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66 (lokal meddelas via inbjudan)
  2019-08-28 - 09:00

 • 2 sep - Introduktionsutbildning Regional samverkan vid samhällsstörningar (samordnande nivå)
  Utbildningen går igenom grunderna för regional samverkan, hur vi arbetar tillsammans och vilka gemensamma rutiner vi har inom Samverkan Stockholmsregionen. Under dagen ges exempel på hur samverkan har genomförts vid faktiska händelser. I kursupplägget ingår flera praktiska moment.
  Anmälan och information:
  https://forms.gle/62HaYk7U9mQ8nSMNA
  Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, (lokal Grand)
  2019-09-02 - 08:30

 • 5 sep - Uppstartskonferens (regional samordningsgrupp + kommunikatörsnätverk

  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, lokal meddelas i inbjudan
  2019-09-05 - 13:00

 • 10 sep - Utbildning: RSK verkställande
  Regional samverkanskurs, verkställande nivå (RSK-V)
  Utbildningen syftar till att öka förmågan att hantera olyckor och kriser tillsammans, genom samverkan på verkställande (operativ) nivå.
  Utbildningsdagen startar 09.00 (kaffe från 08.30) och slutar 16.30.
  Plats meddelas vid anmälan
  2019-09-10 - 09:00

 • 10 sep - Regional chefsgrupp

  Lokal meddelas i inbjudan
  2019-09-10 - 09:00

 • 11 sep - Utbildning RSK Verkställande
  Regional samverkanskurs, verkställande nivå (RSK-V)
  Utbildningen syftar till att öka förmågan att hantera olyckor och kriser tillsammans, genom samverkan på verkställande (operativ) nivå.
  Utbildningsdagen startar 09.00 (kaffe från 08.30) och slutar 16.30.
  Plats meddelas vid anmälan
  2019-09-11 - 09:00

 • 11 sep - Introduktion regional samverkan (inriktande nivå)

  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-09-11 - 13:00

 • 17 sep - Introduktion regional samverkan (inriktande nivå)

  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-09-17 - 09:00

 • 17 sep - Utbildning Rakel (grundläggande)
  Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation inom samhällsviktiga verksamheter och är beslutat system för delning av information vid händelser i Stockholmsregionen. Nu finns det möjlighet att öka förmågan att hantera Rakel. Antalet deltagare är begränsat till 10 personer - om intresset blir större än så kan fler tillfällen komma att bli aktuella.
  Information och anmälan: https://forms.gle/zcRavtFCYnzowteC8
  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 (lokal meddelas vid anmälan)
  2019-09-17 - 13:00

 • 18 sep - Utbildning: WIS introduktion

  Syftet med utbildningen är att återförankra grundläggande kunskap om den uppdaterade WIS-miljön, fokusera på hur vi tillsammans använder systemet för informationsdelning inom Samverkan Stockholms regionen men också hitta vardagsnytta i den egna organisationenInformation och anmälan:
  https://forms.gle/QKYi4Xf8MsR2WBay9
  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 (lokal meddelas vid anmälan)
  2019-09-18 - 09:00

 • 25-26 sep - Forum för samhällsskydd och beredskap
  Dag 1 - inslag om civilt försvar med krisberedskap - med hjälp av externa föreläsare beröra ämnen som konsekvensbaserade vädervarningar, hotbild och krigsplaceringar.
  Dag 2 - kunskapsseminarium med tema gråzonsproblematik och samhällets hantering av kärnteknisk händelse. Seminariet utgör en viktig del av förberedelserna till övning Havsörn och riktar sig till representanter från övade funktioner hos aktörerna (inriktande, samordnande, kommunikation). Samtliga organisationer är garanterade 5 platser, vid intresse av fler platser kommer dessa att fördelas när anmälningstiden gått ut.

  Fullständig agenda och anmälningsformulär kommer att publiceras på lansstyrelsen.se/stockholm efter semesterperioden.
  Plats meddelas via inbjudan från LÄnsstyrelsen
  2019-09-25 - 08:00

 • 30 sep - 3 okt Regional samverkanskurs (RSK)
  Kursen är en del i Samverkan Stockholmsregionens utbildnings- och övningsprogram som syftar till att skapa förmåga för samhällsaktörer att hantera störningar, olyckor och kriser genom effektiv samverkan. Syftet med kursen är att ge representanter för samhällsviktiga funktioner möjlighet att öva samverkan i spelform. Målet är att deltagarna efter kursen ska ha ökat sin generella förmåga att samverka vid större olyckor och kriser. Den vänder sig till personal med nyckelbefattningar i samordnande eller inriktande roll inom egen organisation, till exempel: försvarsmakten, sjukvården, SOS Alarm, räddningstjänsten, Länsstyrelsens krishanteringsorganisation, Polisen, trafikaktörer, kommuner och andra samverkande organ.

  Anmälan: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/kalenderhandelser---stockholm/2019-04-10-regional-samverkanskurs-2019.html

  Mer information: Staffan Gröndahl, 010-223 12 45, staffan.grondahl@lansstyrelsen.se

  2019-09-30 -

 • 1 okt - Regionalt råd

  Plats meddelas genom inbjudan
  2019-10-01 - 13:30

 • 9 okt - PK 4 (Planeringskonferens 4 övning Havsörn)

  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 (lokal meddelas i inbjudan)
  2019-10-09 - 09:00

 • 10 okt - Introduktion regional samverkan (inriktande nivå)

  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-10-10 - 13:30

 • 15 okt - Kommunikatörsnätverksmöte

  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 (lokal meddelas i inbjudan)
  2019-10-15 - 12:30

 • 17 okt - Regional samordningsgrupp (telefonmöte)

  2019-10-17 - 09:00

 • 23-24 okt - ÖVNING Havsörn
  Chefsgruppen i Samverkan Stockholms Regionen har gemensamt beslutat att länets aktörer ska delta i övning Havsörn 2019. Den lyfts fram, dels som ett viktigt förberedande moment inför TFÖ 2020, dels som en betydelsefull aktivitet för att nå upp till ambitionen i den gemensamma målbilden 2019-2022.

  Havsörn 2019 är upplagd som en bred simuleringsövning. Den innehåller moment av gråzonsproblematik , med omfattande samhällsstörningar, desinformation och informationspåverkan och inslag av allvarliga antagonistiska handlingar. De olika övningsmomenten kommer belysa möjliga utmaningar för samhällets krisberedskapsförmåga och kommer ställa krav på regionens förmåga att agera koordinerat i beslutade samverkansnivåer. Scenariot ska ge förutsättningar att öva, pröva och fortsatt utveckla förmågeområden inom statlig räddningstjänst, krisberedskap och civilt försvar.

  Som en förberedelse inför huvudövningen kommer ett antal kunskapshöjande åtgärder genomföras.
  Huvudövningen genomförs den 23-24 oktober och kommer att pågå under 36 timmar, vilket ger möjligheter för respektive aktör att pröva sin förmåga till uthållighet.

  2019-10-23 -

 • 5 nov - Regional chefsgrupp och kommunikationschefer

  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-11-05 - 13:30

 • 27 nov - Regional samordningsgrupp

  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 (lokal meddelas i inbjudan)
  2019-11-27 - 09:00

Visa hela kalendern